شنبه, 17 آبان 1393 22:46
 

جامعه ایرانی در آستانه حمله مغول از نگاه «عیار تنها»

کتاب‌های تاریخی بویژه در دوران مغول که عصر اعتلای تاریخ‌نگاری پارسی است به ما کمک می کند تا با تحولات اجتماعی جامعه بویژه در سطح ساختارها و کنشگران قدرت آشنا شویم ولی نگریستن به تحولات اجتماعی در لایه‌های دیگر جامعه که لزوما دستی به قدرت ندارند کاری است که منابع…
جمعه, 20 تیر 1393 21:50
 

بررسی اشعار مدیحه در «شعر فارسی دربار در عصر میانه»

«شعر فارسی دربار در عصر میانه » اثر جولی اسکات میثمی که در سال 1987 به نگارش درآمده  به معرفی محتوی و ساختار رایج شعر فارسی در دربارهای عصر میانه می پردازد. اولین اشعار فارسی در عصر میانه پدید آمد و با حمایت حکومت های ایرانی سامانی و غزنوی به…

ارتباط با ما

 

IranianMedievalHistory@gmail.com