یکشنبه, 19 مرداد 1393 22:49
 

مشروعیت سیاسی و ساختار قدرت در حکومت سلجوقیان (485-431 ق)

چکیده   ترکمانان سلجوقی زمانی در عرصه قدرت خواهی گام نهادند که ایران تجربه تاریخی وسیعی از تحولات سیاسی و تشکیل حکومت های نو به نو در دوره خلافت عباسی را پشت سر می گذاشت. این دولت ها تجربه ارزشمندی از ساختار و مشروعیت سیاسی را برای دولت سلجوقی به…

ارتباط با ما

 

IranianMedievalHistory@gmail.com