یکشنبه, 13 مهر 1393 17:20
 

مفهوم دانش در تمدن اسلامی (مورد عجائب المخلوقات طوسی)

    هدف: جستجو در مفهوم علم و دانش در کتابهای چند دانشی یا به اصطلاح دایرة‌المعارفی در دنیای اسلام با تکیه بر کتاب عجایب المخلوقات طوسی. یافتن این حقیقت که از نظر این دانشمند و مؤلف، چه نوع معارفی می‌تواند درست و چه نوع آگاهی‌هایی نمی تواند درست باشد.…
سه شنبه, 04 شهریور 1393 15:26
 

مفهوم خرافه در ادبیات اسلامی قرون میانه

  «خرف» در لغت به معنای «فساد العقل من الکِبَر» آمده است. امابه جز این، و معانی بی ارتباط با آن، معانی دیگری هم که نزدیک به نوعی سخافت عقلی است در آثار لغت شناسان آمده است. یکی از نزدیکترین آنها به مفهوم مورد نظر ما تعبیر «حدیث خرافه»‌است. مردی…

ارتباط با ما

 

IranianMedievalHistory@gmail.com