شنبه, 29 آبان 1395 06:21
 

عصر میانه ایران در انتظار پژوهش‌‌های ملموس تاریخی

پروفسور رودی متی استاد رشته تاریخ خاورمیانه و خصوصا ایران در دانشگاه دلاوراست. پژوهشهای وی بیشتر بر روی تاریخ پیشامدرن و خلیج فارس متمرکز است. از میان آثار برجسته او می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: The Politics of Trade in Safavid Iran: Silk for Silver, 1600-1730 ,Cambridge University Press,…
دوشنبه, 24 اسفند 1394 05:11
 

تاریخ‌نگاری صفوی، تداوم میراث عصر تیموری‎

دکترشعله کویین دانشیار تاریخ دانشگاه مرسد در ایالت کالیفرنیاست. مطالعات او متمرکز بر تاریخ ایران در قرون شانزدهم و هفدهم بویژه در عرصه تاریخ‌نگاری یا سنت وقایع‌نگاری در دوره صفوی است. او دکترای خود را از دانشگاه شیکاگو گرفته و پایان‌نامه ایشان با عنوان تاریخ‌نویسی در روزگار شاه عباس صفوی،…
پنج شنبه, 27 شهریور 1393 09:32
 

عصر صفوی، فرازی از تاریخ اقتصادی

  دکتر علی انوشهر دانشیار تاریخ در دانشگاه دیویس کالیفرنیا است. او مدرک دکترای خود را در سال 1385 از دانشگاه کالیفورنیا در لوس‌انجلس آمریکا دریافت کرد. وی پس از گذراندن دو سال تحقیق و تدریس در دانشگاه شیکاگو، به دانشگاه دیویس رفت تا تاریخ تطبیقی پیش از مدرن اسلام…

ارتباط با ما

 

IranianMedievalHistory@gmail.com