Tuesday, 10 November 2015 10:13
 

بخارا از دیروز تا امروز از دریچه «شهرهای تاریخی جهان اسلام»

  اهمیت شهر در توسعه تمدن اسلامی، ادموند کلیفورد باسورث، استاد تاریخ اسلام و ایران در عصر میانه را بر آن داشته تا مقالاتی که پیشتر درباره شهرها در دایره المعارف اسلام (Encyclopedia of Islam) به چاپ رسیده بود گردآوری کرده و در مجموعه «شهرهای تاریخی جهان اسلام»[1] به چاپ…
Wednesday, 08 April 2015 08:10
 

سفری بر جاده ابریشم با کتاب اژدهای هفت‌سر دکتر باستانی پاریزی

  از موضوعات محوری در بررسی جغرافیای تاریخی ایران در عصر میانه توجه به جاده ابریشم و نقش اساسی آن در پیوند جهان متمدن عصر باستان و میانه از چین تا اروپاست. اژدهای هفت سر[1] بی‌تردید یکی از جامع‌ترین آثار به زبان پارسی است که تاکنون درباره جغرافیای تاریخی جاده…

ارتباط با ما

 

IranianMedievalHistory@gmail.com