جمعه, 18 ارديبهشت 1394 04:25
 

خلاقیت وکیفیت، شاخصه هنر و معماری ایران درعصر میانه

  دکتر شیلا بلر استاد تاریخ هنر در بوستن کالج آمریکاست. وی دکترای خود را در رشته هنرهای زیبا و مطالعات خاورمیانه از دانشگاه هاروارد دریافت کرده و مقالات و کتاب‌های بسیاری در حوزه‌ تاریخ هنرو معماری خاورمیانه از جمله ایران به نگارش درآورده است: نگارش 17 جلد کتاب که…

ارتباط با ما

 

IranianMedievalHistory@gmail.com