کتاب

بخارا از دیروز تا امروز از دریچه «شهرهای تاریخی جهان اسلام»

  اهمیت شهر در توسعه تمدن اسلامی، ادموند کلیفورد باسورث، استاد تاریخ اسلام و ایران در عصر میانه را بر آن داشته تا مقالاتی که پیشتر درباره شهرها در دایره المعارف اسلام (Encyclopedia of Islam) به چاپ رسیده بود گردآوری کرده و در مجموعه «شهرهای…
سه شنبه, 19 آبان 1394

سفری بر جاده ابریشم با کتاب اژدهای هفت‌سر دکتر باستانی پاریزی

  از موضوعات محوری در بررسی جغرافیای تاریخی ایران در عصر میانه توجه به جاده ابریشم و نقش اساسی آن در پیوند جهان متمدن عصر باستان و میانه از چین تا اروپاست. اژدهای هفت سر[1] بی‌تردید یکی از جامع‌ترین آثار به زبان پارسی است که…
چهارشنبه, 19 فروردين 1394