مقاله

رسالت دانشگاه: حفظ تمامیت ایران از دریای خزر تا خلیج فارس

   این مقاله سعی دارد با نگاه به مفهوم ایرانشهری ضمن توجه دادن به کاربردی بودن علم تاریخ در دوران میانه ایران به این موضوع بپردازد که آیا امروز دانشگاه‌های ایران و جهان می‌توانند به شکل کاربردی از علم تاریخ استفاده کنند و نسبت به…
چهارشنبه, 25 تیر 1399

مساله مرکزیت و استمرار قدرت در حکومت خوارزمشاهیان

 قلمرو جغرافیایی هر حکومت وانتخاب مرکزیتی مناسب برای آن می‌تواند ضامن استقرار قدرت و تداوم حاکمیت باشد، امری که به نظر می‌رسد در حکومت خوارزمشاهی (628-596 ه. ق) چندان مورد توجه قرار نگرفته است. خوارزمشاهیان که انتظار می‌رفت به یکی از بزرگ‌ترین حکومت‌های تاریخ میانه…
یکشنبه, 11 مهر 1395

جغرافیای تاریخی شهر سده از پرستشگاه ماربین تا مسجد جامع خوزان

  ترسیم نقشه جامع یک شهر امروزه به مدد عکس برداری های ماهواره‌ای کاری آسان‌یاب و در انجام پژوهش‌های مختلف درباره زندگی انسان بسیار راهگشا است ولی بازسازی نقشه تاریخی همان منطقه بی‌تردید به منابع و اسناد تاریخی نیاز دارد. سده، شهری که من درآن…
یکشنبه, 25 مرداد 1394