مصاحبه

جغرافیای تاریخی بخشی گزیرناپذیر از مطالعات ایران‌شناسی

  دکتر احسان اشراقی، استاد برجسته گروه تاریخ دانشگاه تهران و عضو پیوسته فرهنگستان علوم است. وی در سال 1328 مدرک کارشناسی رشته تاریخ و جغرافیا و در سال 1341 مدرک کارشناسی ارشد رشته تاریخ و علوم اجتماعی را از دانشگاه تهران  اخذ کرد. سپس …
دوشنبه, 24 آذر 1393

خلیج فارس و نقش انکارناپذیر آن در جغرافیای تاریخی ایران عصر میانه

  احمد اقتداری پژوهشگر برجسته تاریخ و فرهنگ ایران که نامش با نام خلیج‌فارس گره خورده است، در سال 1304 در شهر لار به دنیا آمده است. او درس آموخته رشته حقوق دانشگاه تهران است که به سبب انجام پژوهش‌های بسیار در حوزه تاریخ و فرهنگ…
سه شنبه, 29 مهر 1393