مقاله

مدرسه در ایران و بغداد در دوره سلجوقی

مدرسه از ریشه درس است که با تاکید بر وجه مکانی در صرف و نحو عربی در لغت به معنی جایی است که در آن درس ارایه می‌شود. امروزه در مدرسه به عنوان یک فضای آموزشی عمومی انواع علوم رایج به کودکان و نوجوانان آموزش…
سه شنبه, 09 اسفند 1401

دربندیان سیاهچال ارگ بم از طاهریان تا زندیان

ارگ بم بزرگ‌ترین سازه خشتی جهان، از بناهای اجتماعی ماندگار بر خاک زرخیز کویراست که با وجود تندباد ویرانگر رخدادهای تاریخی و طبیعی از باستان تا امروز برجای مانده است تا گواهی باشد بر آن که بناهای اجتماعی با تن دادن به نیازهای زمان و…
شنبه, 05 دی 1394

همزیستی تصوف، تشیع و تسنن در مقبره‌ بایزید بسطامی و شیخ زاهد گیلانی

  جریان‌های فکری دوره میانه ایران با حرکت در زمان و مکان تغییرات بسیاری را در شکل و ساختار خود پذیرفته است؛ با این وجود، تمام این تغییرات، دگرگونی در ماهیت تفکرات را در پی ندارد و همان ویژگی‌های ثابت و نسبتا پایدار است که…
چهارشنبه, 23 مهر 1393

برج‌های کبوترخانه، زیبایی ساختار و کارکرد اقتصادی

کبوترخانه یکی از بناهای شاخص تاریخ میانه ایران است که پیشینه آن به دوران پیش از اسلام باز می‌گردد  (میرزایی، 1382، 132). توجه به کبوترخانه وقتی بیشتر می‌شود که در دوران معاصر دیگر به کارکرد اقتصادی آنها توجه نشده و از این رو احداث و…
سه شنبه, 11 شهریور 1393

مسجد تاریخانه: تقدس بنا و تداوم کارکرد

    ورود اسلام به ایران جدا از دگرگونی تشکیلات سیاسی، با تغییر در ساختار فکری و فرهنگی همراه بود. اسلام با داشتن ساختار فکری و فرهنگی متفاوت، تغییرات اجتماعی بسیاری در زندگی مردم ایران ایجاد کرد. تغییر کاربری بسیاری از بناهای اجتماعی از پیامدهای…
شنبه, 04 مرداد 1393

برج های طغرل و کارکرد نمادین معماری در عصر میانه

برج های ایرانی که اوج شکوفایی خود را در دوره سلجوقی (429-590) تجربه کردند به نمادی با شکوه از تاریخ میانه ایران تبدیل شده اند. در خصوص کارکرد این برج ها نظرات متفاوتی بیان شده ولی هرگز این مساله موضوع یک مقاله مستقل نبوده است.…
شنبه, 07 تیر 1393

برج چهل دختران در سایه امامزاده های دامغان

یکی از موضوعات مهمی که در بررسی معماری و هنر عصر میانه اهمیت دارد و به نوعی با تاریخ اجتماعی گره می خورد بنای برج های متعددی است که با عناوین مختلف و کاربردهای متفاوت در جای جای ایران پهناور ساخته شده است. گرچه این…
جمعه, 16 خرداد 1393